DOLENJSKE TOPLICE

Dolenjske Toplice spadaju u najstarija lečilišta u Evropi. Okolina Dolenjskih Toplica bogata je dvorcima, rekama, šumama, pa samim tim i interesantnim izletničkim destinacijama. U centru za medicinsku rehabilitaciju, uspešno se leče reumatska oboljenja, stanja nakon povreda i operativnih zahteva, olakšavaju se poteškoće kod bolova u kičmi, zglobova i mišićima, kod osteoporoze. U zdravstvenim i preventivnim programima metode fizikalne i rehabilitacijske medicine, sa posebnim naglaskom na kineziterapiji, povezuju se sa delotvornošću termalne vode.

Share This